Marjanviljelystä matonkuteisiin

Yritykseni tarjoamia palveluita ja tuotteita ovat mm.

  • tietotekniikan käytönopastus seniorikansalaisille (K-70)
  • kotisivujen sisällönpäivityspalvelu
  • kirjanpitopalvelut (mm. tiekunnat)
  • erilaiset puhtaaksikirjoitus ja litterointityöt sekä toimistopalvelut
  • asiakastyytyväisyyskyselyt ja markkinatutkimukset
  • mikroyritysten kiireapu (esim. inventaarioapu)

Tiedot päivitetty 29.8.2016